Tu çend caran hûn xwedan be.

Hûn caran hûn xwedan bexşan in. Tu çiqas hûn dixwazin dixwazin. Piştre sereke ji bo berpirsiyarên berpirsiyar be, ew ji wan hez bikin û alîkariya wan bikin. Erê, hûn dikarin wek ku hûn bixwazin imad bikin, hûn hewce ne ku hûn ji bo xwediyê xwedan bîr bikin, ez xwediyê min e.