Çi xewnên xerîb?

Çi xewnên xerîb? ji bo ducaniyê dijîn û ew ne tenê lê xelet e, ew e, mirî lê hê jî nehatiye rêde - hinek celeb pirsgirêk an nexweşiyê lê belê tu tiştek cidî ne.